Explore the most outstanding works in lighting design.

Porthania

Designer: Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Jarmo Jumppanen

Year: 2006

City: Helsinki

Country: Finland

Architect: Arkkitehtitoimisto, Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy, Tuomo Remes

Electrical: Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Heikki Toivanen

Constructor: Helsingin yliopisto

Contractor: Skanska Talonrakennus Oy, Sähkö-Aro Oy

Concept Description

Lighting project of the Year 2007 in Finland /Vuoden valaistuskohde 2007
Helsingin yliopiston Porthaniassa haluttiin säilyttää täydellisen peruskorjauksen jälkeenkin vahvana arkkitehti Aarne Ervin henki. Valaistuksessa se ilmenee oivallisena luonnon- ja keinovalon yhdistelmänä. Vuonna 1957 valmistuneen rakennuksen julkisissa tiloissa säilytettiin Ervin toimistossa suunnitellut valaisimet – tosin tekniikka uusittuna. Peruskorjaus on tehty alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Valaistusratkaisut olivat jo alun perin periaatteiltaan toimivia, ja peruskorjauksessa on keskitytty saamaan aikaan samanlainen valaistusvaikutelma ja ilme kuin rakennuksessa oli sen valmistuttua. Suuri osa alkuperäisistä valaisimista on kunnostettu sekä pintakäsittelyn että sähkötekniikan osalta. Valaisimiin on vaihdettu uudet energiataloudelliset valonlähteet.

Photographer: Jussi Tiainen